• frontbudynkuwiosna.jpg

TELEFON DO SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Szanowni Państwo,

kontakt ze Szkolną Komisją Rekrutacyjną - 22 841 42 66 wew. 30 (gabinet pielęgniarki).

Dokumenty związane z rekrutacją

Informujemy, że kandydaci, którzy chcą się uczyć w LXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Warszawie muszą złożyć do szkoły:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
  • oryginał zaświadczenie o wyniku z egzaminu przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
  • 2 zdjęcia,
  • kopie lub odpis skróconego aktu urodzenia
  • kartę zdrowia (składana we wrzesniu do pielęgniarki szkolnej)
  • wydrukowane i podpisane podanie
    pdf 24  Podanie do wydrukowania (LXXV LO)

Informujemy, że na początku września 2015 roku odbędzie się wyjazd integracyjny klas I. Płatność ok. 500 zł. Zaliczkę w kwocie 200 zł trzeba przelać na konto Rady Rodziców. Wszystkie szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną zamieszczone do 10 lipca 2015 roku na stronie internetowej szkoły.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów Zespołu Szkół nr 121 w Warszawie odbędzie się dnia 26 czerwca 2015 roku o godzinie:

9:00 - klasy I i II Liceum Ogólnokształcacego im. Jana III Sobieskiego

11:00 - klasy I, II, III Gimnazjum nr 166 w Warszawie

 

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego

W dniu 30 czerwca 2015 roku zostaną przekazane (za potwierdzeniem odbioru) absolwentom, którzy zdali egzamin maturalny, świadectwa dojrzałości wraz z odpisem i aneksy do świadectw dojrzałości dla osób, które podwyższyły wynik.

 

HARMONOGRAM ODBIORU WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO

 

KLASA     GODZINA
3A     14:00
3B     14:20
3C     14:40
3D        15:00
3E, 3F + UCZNIOWIE Z LAT UBIEGŁYCH     15:20

 

UWAGA!!

Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych  i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu w szkole macierzystej w terminie:

 

CZĘŚĆ PISEMNA - 25 sierpnia 2015 roku (wtorek) g. 9:00

CZĘŚĆ USTNA - 27 sierpnia 2015 roku (czwartek) g. 9:00

 

Zdający w sesji poprawkowej składają oświadczenie L_18a w sekretariacie szkoły (p. 221) najpóźniej 7 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu (tj. do 7 lipca 2015 roku)

 

Sukces uczennicy

Uczennica Marta Majek została laureatką przeglądu amatorskiej twórczości artystycznej "Manewrów Scenicznych WP 2015r.".

Gratulujemy!

Najbliższe wydarzenia

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej o profilu tenis ziemny w Gimnazjum nr 166

sobota, 02, maj 2015 19:08
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej odbędzie się w dniu 18 maja 2015 roku o godzienie 13:00 na terenie kortów tenisowych Warszawskiego Towarzystwa Sportowego "DeSki" przy ul. Zaruskiego 8. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą zaświadczenia od lekarza medycyn

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do Liceum

piątek, 17, kwiecień 2015 09:06
ZASADY SPRAWDZIANU UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Sekcja plastyki: Kandydaci wykonują  2 prace: Kompozycję na zadany temat dowolną techniką rysunkową bądź malarską, której uczeń czuje się specjalistą na papierze formatu A3. Kompozycja zawsze powinna zawierać postać ludzką w przestrzen

buttony left