• frontbudynkuwiosna.jpg

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się 1 września 2015 roku (wtorek).

 

godz. 9:00 - sala gimnastyczna - klasy drugie i trzecie gimnazjum i liceum

godz. 11:00 - sala gimnastyczna - klasy pierwsze gimnazjum i liceum

 

Po spotkaniu na sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcami klas.

 

Podręczniki do gimnazjum

Wykaz podręczników do klas drugich i trzecich Gimnazjum nr 166 - pobierz wykaz podręczników

Podręczniki do liceum

Wykaz podręczników do klas pierwszych LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego - pobierz wykaz podręczników.

Egzaminy poprawkowe

Harmonogram egzaminów poprawkowych oraz poprawkowych egzaminów maturalnych dostępny jest w gablocie przy pokoju nauczycielskim w budynku szkoły. Informację można uzyskać również telefonicznie kontaktując się z sekretariatem szkoły.

PODZIĘKOWANIA RADY RODZICÓW

Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 121 serdecznie dziękuje wszystkim Rodzicom, Nauczycielom,Wychowawcom i Młodzieży za współpracę!

 • Dyrekcji szkoły za wspieranie wszelkich inicjatyw Rady Rodziców.
 • Wszystkim Rodzicom i Uczniom za dokonane wpłaty na fundusz Rady Rodziców.

 

Dzięki Państwa zaangażowaniu i współpracy było możliwe:

 • Dofinansowanie elementów konstrukcyjnych oraz uruchomienia DRONa – projekt jest realizowany przez międzyklasową grupę uczniów liceum
 • Dofinansowanie występów szkolnej grupy teatralnej (techniczne wyposażenie, naświetlenie)
 • Dofinansowanie wyposażenia i udziału w konkursach szkolnego zespołu tanecznego oraz chóru
 • Współfinansowanie szkolnej drużyny wioślarskiej (wynajem łodzi, zakup jednolitych strojów)
 • Współfinansowanie strzelnicy szkolnej (treningi strzeleckie, utrzymanie sprzętu, naprawy, zakup wyposażenia)
 • Zakup prenumeraty prasy
 • Zakup nagród książkowych dla uczniów i abiturientów wręczanych na uroczystości zakończenia roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego
 • Wyposażenie biblioteki w nowości książkowe oraz lektury szkolne
 • Współfinansowanie wykładów o zdrowej żywności w ramach ogólnopolskiego projektu
 • Finansowanie publikacji materiałów promocyjnych (plakaty, ulotki, wyposażenie stoiska) na Targi Edukacyjne oraz Dni Otwarte szkoły
 • Dofinansowanie rekolekcji (wykłady, występ muzyczny)
 • Finansowanie kursu ratownictwa i pierwszej pomocy
 • Finansowanie nagród dla uczestników konkursów sportowych oraz Dnia Sportu.
 • Dofinansowanie stypendiów naukowych dla uczniów szkoły z najwyższą średnią ocen
 • Dofinansowanie licznego uczestnictwa wybitnej młodzieży w olimpiadach i konkursach szkolnych i pozaszkolnych
 • Finansowanie nagród konkursowych (Konkurs lingwistyki matematycznej, Konkurs fotograficzny, Konkurs o Tarczę Sobieskiego)
 • Dofinansowanie zakupu medykamentów (w tym leków) do apteczki szkolnej
 • Dofinansowanie udziału w wyjazdach integracyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej
 • Finansowanie szkolnego festiwalu Dni Czerniakowa.
 • Finansowanie upominków oraz kwiatów na uroczystości (Dzień Nauczyciela, Mikołajki, Wigilia i Święta Wielkanocne), dekoracji szkolnych, wystaw tematycznych oraz prezentacji osiągnięć na korytarzach szkolnych.
 • Finansowanie występów filharmonii.

To jest tylko część działań z zakresu działalności Rady Rodziców .

Liczymy na dalszą waszą pomoc w nowym roku szkolnym. Pamiętajmy, że wspólnie tworzymy szkołę dla naszej Młodzieży.

Kochana młodzieży ! Drodzy nauczyciele ! Życzymy Wam bezpiecznych, słonecznych, beztroskich i udanych wakacji.

 

Najbliższe wydarzenia

Podręczniki do gimnazjum

środa, 05, sierpień 2015 08:33
Wykaz podręczników do klas drugich i trzecich Gimnazjum nr 166 - pobierz wykaz podręczników

WYJAZD INTEGRACYJNY UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

czwartek, 16, lipiec 2015 08:19
Szanowni Państwo, przekazujemy w Państwa ręce program wyjazdu integracyjnego dla uczniów klas pierwszych liceum.   Program wyjazdu integracyjnego klas pierwszych liceum 2015/2016   Przypominamy, że koszt wyjazdu to 500 zł. Cena obejmuje: transport autokarem, wyżywienie zgodnie z prog

buttony left