• frontbudynkuwiosna.jpg

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów Zespołu Szkół nr 121 w Warszawie odbędzie się dnia 26 czerwca 2015 roku o godzinie:

9:00 - klasy I i II Liceum Ogólnokształcacego im. Jana III Sobieskiego

11:00 - klasy I, II, III Gimnazjum nr 166 w Warszawie

 

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego

W dniu 30 czerwca 2015 roku zostaną przekazane (za potwierdzeniem odbioru) absolwentom, którzy zdali egzamin maturalny, świadectwa dojrzałości wraz z odpisem i aneksy do świadectw dojrzałości dla osób, które podwyższyły wynik.

 

HARMONOGRAM ODBIORU WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO

 

KLASA     GODZINA
3A     14:00
3B     14:20
3C     14:40
3D        15:00
3E, 3F + UCZNIOWIE Z LAT UBIEGŁYCH     15:20

 

UWAGA!!

Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych  i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej mają prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu w szkole macierzystej w terminie:

 

CZĘŚĆ PISEMNA - 25 sierpnia 2015 roku (wtorek) g. 9:00

CZĘŚĆ USTNA - 27 sierpnia 2015 roku (czwartek) g. 9:00

 

Zdający w sesji poprawkowej składają oświadczenie L_18a w sekretariacie szkoły (p. 221) najpóźniej 7 dni po ogłoszeniu wyników egzaminu (tj. do 7 lipca 2015 roku)

 

Sukces uczennicy

Uczennica Marta Majek została laureatką przeglądu amatorskiej twórczości artystycznej "Manewrów Scenicznych WP 2015r.".

Gratulujemy!

Wyniki próby sprawności fizycznej oraz sprawdzianów uzdolnień artystycznych

Wyniki próby sprawności fizycznej do klasy z tenisem ziemnym oraz sprawdzianów uzdolnień artystycznych do klasy plastycznej i muzycznej będą dostępne od 29 maja 2015 roku w Elektornicznym Systemie Rekrutacyjnym w zakładce kryteria szkolne.

DRUGI TERMIN próby sprawności fizycznej do klasy sportowej o profilu tenis ziemny w Gimnazjum

Informujemy, że dnia 8 czerwca 2015 roku o godzinie 13:00 na terenie Warszawskiego Towarzystwa Sportowego "DeSki", ul. Zaruskiego 8 odbędzie się próba sprawności fizycznej do klasy sportowej ze specjalnością tenis ziemny w Gimnazjum nr 166 w Warszawie.

Najbliższe wydarzenia

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej o profilu tenis ziemny w Gimnazjum nr 166

sobota, 02, maj 2015 19:08
Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej odbędzie się w dniu 18 maja 2015 roku o godzienie 13:00 na terenie kortów tenisowych Warszawskiego Towarzystwa Sportowego "DeSki" przy ul. Zaruskiego 8. Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą zaświadczenia od lekarza medycyn

Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do Liceum

piątek, 17, kwiecień 2015 09:06
ZASADY SPRAWDZIANU UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH Sekcja plastyki: Kandydaci wykonują  2 prace: Kompozycję na zadany temat dowolną techniką rysunkową bądź malarską, której uczeń czuje się specjalistą na papierze formatu A3. Kompozycja zawsze powinna zawierać postać ludzką w przestrzen

buttony left

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: