Szczegóły dotyczące klas w zakładce REKRUTACJA -> OPIS KLAS

 

Harmonogram działań gimnazjalisty znajduje się:

http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/21400/attachments/harmonogram_dzialan_gimnazjalisty.pdf

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej znajduje się:

http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/21400/attachments/harmonogram_dzialan_ucznia_szkoly_podstawowej.pdf

pdf 24 Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (obowiązujące)

punktyZasady przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz próby sprawności fizycznej zostaną udostępnione Państwu do końca marca 2019 roku. 

 

W rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 planujemy utworzenie
6 oddziałów dla absolwentów szkoły podstawowej oraz 6 oddziałów dla absolwentów gimnazjum.

 oferta1920

 

dzien otwarty

 

Poniżej prezentujemy minimalną liczbę punktów potrzebną do zakwalifikowania do przyjęcia do LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

KLASA A (medialna) - 145,2

KLASA B (biol.-chem.) - 154,4

KLASA C (filmowa) - 145,2

KLASA D (plastyczna) - 223

KLASA E (muz.-teatr.) - 226,4

KLASA F (dyplomatyczna) - 146,6

KLASA G - 118 (klasa sportowa - wynik z egzaminu sprawnościowego)

 

Szybki kontakt